Menu

พลาญหินลำชี อ.สตึก จ.บุรีรัมย์...แก่งหินธรรมชาติลำชี

 พลาญหินลำชี...เป็นแก่งหินธรรมชาติชั้นล่างของบริเวณลำชี (คนละชื่อกับแม่น้ำชี) ที่ถููกน้ำกัดเซาะดินด้านบนออก เหลือชั้นของหิน บริเวณลุ่มน้ำลำชี ช่วงอำเภอสตึกและอำเภอจอมพระ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์...

  ในเขตอำเภอสตึก ในเขตตำบลทุ่งวัง (บ้านดอนแก้ว) ตำบลท่าม่วง (บ้านขี้เหล็ก และบ้านโนนยาง) พบแก่งหินที่อยู่ใต้น้ำเป็นจำนวนมาก....กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ เรียกว่า สามพันโบก จังหวัดบุรีรัมย์ แก่งหินธรรมชาติจะเป็นสะพานธรมชาติที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำลดลง ในช่วงหน้าฝน (ปริมาณน้ำฝนไม่มาก) ...จะเห็นฝูงปลาแวกว่ายทวนกระแสน้ำไปวางไข่...ลำชี ต้นกำเนิดบริเวณเทือกเขาพนมดองแร็กใกล้กับช่องกระฮ่อม และช่องตาเมือน แล้วไหลไปทางเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัด บุรีรัมย์ โดยผ่านอำเภอบ้านกรวด อำเภอประโคนชัย พลับพลาชัย กระสัง ห้วยราชและสตึก ตามลำดับ มีความยาวทั้งสิ้น 160 กิโลเมตร ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บริเวณสบลำชี หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า สตึงเปรี็ยซี  คนทั่วไปเรียกว่าวังทะลุ ใกล้บริเวณบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีบวชนาคช้าง

 

แต่เสียดาย ...หลายหน่วยงานและผู้คนทั่วไปกลับไม่เห็นความสำคัญ....ระบบ นิเวศ ความหลากหลายทางธรรมชาติของพรรณพืชไม้น้ำหรือที่เรียกว่าป่าบุ่งป่าทามและ ป่าไม้เบญจพรรณริมฝั่ง ในที่สาธารณะ เป็นเนินหรือโคก ถูกทำลาย มีการแผ้วถางป่า ปลูกยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว การบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งลำชี จากกระแสทุนนิยมพึ่งตะวันตก และการพึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ (รถไถ เลื่อยไฟฟ้า)... ทำให้แหล่งอาหารธรรมชาติสำหรับชุมชน สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะการช้างของชาวกูยบริเวณป่าบุ่งป่าทามริมฝั่งชี  ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดินกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม...  ลดน้อยลงอย่างมากในปัจจุบัน...?

 

 

ภาพจาก |Google+|

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
แหล่งข้อมูล : Facebook ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

Go to top