Menu

สพป.บร.4 จัดงานกตเวทิตาจิต ประถมลุ่มน้ำมูล 2557

วันนี้(29 กันยายน 2557) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 60 ท่าน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้คำขวัญ "...จากเส้นทาง แห่งความภูมิใจ ถึง...เส้นชัยแห่งศรัทธา..." 


       กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต เวลา 14.00 น. พิธีบายศรีูสู่ขวัญ เวลา 16.00 น. การแสดงบนเวทีของข้าราชการครูในสังกัด และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก (รูปถ่ายพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์) โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บร.4 รักษาราชแทนผอ.สพป.บร.4 เป็นปฯระธานในพิธี พร้อมด้วย รองผอ.,ผอ.กลุ่มงาน ผอ.สถานศึกษา องค์คณะบุุคคล (กพท.,ก.ต.ป.น.,อ.ก.ค.ศ.) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม


         ในโอกาสเดียวกัน นางภานิชา "...ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยความจริงใจ ที่ประสบผล
สำเร็จในชีวิตและหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนครบอายุ 60 ปี กว่าจะมาถึงวันนี้ แต่ละท่านมีอุปสรรคที่แตกต่างกัน ขอชื่นชมและเชื่อมั่นว่าข้าราชการและลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานมาจนถึงวันนี้ เป็นผู้มีความรักศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง ภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรี หน้าที่ราชการที่ตนเองทำอยู่ เป็นผู้มีความขยัน งานราชการมีภาระงานมาก หากทำไปเรื่อยๆ ไม่ขยันไม่ทุ่มเท ไม่เสียสละคงไม่ประสบผลสำเร็จ การรู้จักประหยัดอดออม มีระเบียบวินัยการใช้เงิน มีความสื่อสัตย์ ต่อตนเองและหน้าที่ราชการ ไม่มีความผิดทางวินัยไม่เคยถูกลงโทษ ถือว่าเป็นมงคลของชีวิต ขอให้ทุกท่านมีคติธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะได้มีชีวิตหลังเกษียณอายุ ราชการที่มีความสุขต่อไป..." (ภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บร.4)

       "...การเกษียณอายุราชการนั้น เป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนด แต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นคุณูปการแก่การศึกษาและสังคม..." (สมบูรณ์ ซารัมย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.)

      "...ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ มีความรัก ความสงสาร มีความชื่นชมยินดี มีจิตใจที่มั่นคง เป็นผู้ที่รู้จักพอ คือ พอมี พอได้และพอสมควร..." (พ.ท.วรวิทย์ หนูสนั่น ประธาน กพท.)

     "...ภูมิใจ รัก ศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นการตอบแทนคุณแผ่น ดินถิ่นกำเนิด อยู่โรงเรียนเดียวตั้งแต่บรรจุจนเกษียณอายุราชการ เป็นเวลา 42 ปี..." (ประหยัด โพธิขำ ร.ร.วัดบุปผาราม)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล : ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2557 สพป.บร.4
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  [FANPAGE]   [Google+]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  [ข่าวสพฐ.]

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top