Menu

สพป.บร.4 จัดกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2557

วันนี้(10 เมษายน 2557) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้ร่วมกิจกรรม โดยการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บร.4) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผอ.กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ข้าราชการครูในสังกัดร่วมกิจกรรม ภายใต้คำขวัญ "...สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณี พวกเราชาวเขต 4 สามัคคีร่วมใจ..."หลังเสร็จพิธีรับประทานอาหารและกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน


       วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมในอดีต วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทยมาช้านาน ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยมีกิจกรรมหลักคือ การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้บังคับบัญชาและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริรมงคลในการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน ตลอดจนช่วยส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามให้คงไว้สืบไป...บรรยากาศเย็นทั่วหล้า ชาวประชา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4...อบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน...?

 

 

แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ดร.ถาวร พอสม
ภาพ : ดร.ถาวร พอสม/อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top