Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เขียนโดย ดร.เซราะกราว 814
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เขียนโดย ดร.เซราะกราว 730
3 สพป.บร.4 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างค่านิยมหลัก12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย ดร.เซราะกราว 640
4 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 เขียนโดย ดร.เซราะกราว 2972
5 สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ พลเมือง เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 1291
6 สพป.บร.4 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 1792
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 4077
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน เขียนโดย ดร.เซราะกราว 772
9 สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ ICT เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 1122
10 การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 1805

หน้า 1 จาก 2

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top