Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เขียนโดย ดร.เซราะกราว 1742
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เขียนโดย ดร.เซราะกราว 1744
3 สพป.บร.4 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างค่านิยมหลัก12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย ดร.เซราะกราว 2091
4 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 เขียนโดย ดร.เซราะกราว 32206
5 สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ พลเมือง เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 1966
6 สพป.บร.4 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 2707
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 5472
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน เขียนโดย ดร.เซราะกราว 1312
9 สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ ICT เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 1861
10 การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ 3240

หน้า 1 จาก 2

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top