Menu

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64

กำหนดการพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2557

                 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา 16.00 น. - นักเรียน ครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน พร้อมกัน

                       ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                     - การแสดงของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

เวลา 17.00 น.  - ประธานในพิธี (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เดินทางมาถึงหอประชุม

                         มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                     - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                     - การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

                     - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

                        (ดร.เทวรัฐ โตไทยะ)  กล่าวรายงาน

                     - ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนงาน

                    - ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

                    - ประธานในพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

                      ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสุรินทร์)

                    - การแสดงของเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและคณะเดินทางกลับ

ข้อมูลอ้างอิง :  กำหนดการพิธีเปิด/ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เอกสารประกอบ)

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top