Menu

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64

 

   

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ได้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 11-13 ธันวาคม 2557  โดยจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพ ภายใต้คำขวัญของการจัดงาน "...สืบศาสตร์ศิลป์ถิ่นอีสาน มุ่งผลงานสู่สากล..."

                               พิธีเปิดงาน วันที่ 11 ธันวาคม  2557 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)


เวลา 15.00 น. - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้สนับสนุน
                      แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและประชาชน พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                    - การแสดงของนักเรียน (สพม. เขต 23)

เวลา 16.00 น. - ประธานในพิธี ฯพณฯ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาถึง
                      บริเวณเปิดนิทรรศการ (ถนนคนเรียน) เยี่ยมชม ผลงานนักเรียน โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษา
                      หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บริเวณหน้าหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
                      (ประธานในพิธี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ มาแทน รมว.ศธ.) **

 เวลา 17.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงหรอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                    - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                    - การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของนักเรียน (สพม. เขต 23)
                    - นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับ
                    - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวรายงาน
                    - ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และกล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 อย่างเป็นทางการ

                    - วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์/ เพลงสดุดีมหาราชา/ เพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกัน
                    - เสร็จพิธี
                    - เวลา 19.00 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ หอประชุม 1
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                      (การแสดงของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1)

                    - เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและคณะเดินทางกล้บ


     ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขตนายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /ศึกษานิเทศก์/ ผู้บริหาร/ ครู/ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดในครั้งนี้ และเยี่ยมชม ให้กำลังใจ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ติดตาม ในการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตามจุดต่าง ๆ ที่มีการประกวดแข่งขัน ..../

------------------------------------------

ข่าวพิธีปิด ...อ่านต่อด้านล่าง >>

   
   

 ข่าว/ภาพ :  ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ / อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สรุปรวบรวม : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster

   
    แบ่งปัน :  |นิเทศออนไลน์ 2020| |ภาพกิจกรรมร.ร.บ้านท่าม่วง|  |พิธีเปิดงานศิลปหัตถรรม| |ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ|    
   
   
         
         
       
   

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ 

   
         
   

ประธานในพิธี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ

   
   

 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน 

   
         
         
   

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ  ประธานในพิธี (ด้านขวา)

   
         
       
     ทีมงานชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อาจารย์วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ ...ได้เก็บภาพกิจกรรมพิธีเปิด...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 


กำหนดการพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2557

                 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา 16.00 น. - นักเรียน ครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน พร้อมกัน

                       ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                     - การแสดงของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

เวลา 17.00 น.  - ประธานในพิธี (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เดินทางมาถึงหอประชุม

                         มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                     - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                     - การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

                     - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

                        (ดร.เทวรัฐ โตไทยะ)  กล่าวรายงาน

                     - ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนงาน

                    - ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

                    - ประธานในพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

                      ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสุรินทร์)

                    - การแสดงของเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและคณะเดินทางกลับ

ข้อมูลอ้างอิง :  กำหนดการพิธีเปิด/ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เอกสารประกอบ)

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top