Menu

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2558

จ.บุรีรัมย์จัดงาน “ชมปราสาทอารยธรรมขอม กินข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ซื้อผ้าไทยภูอัคนี นอนหลับฝันดีที่โฮมสเตย์” ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วานนี้(17ก.พ.58) เวลา 09.00 น. นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายปัญญา ศิลปะ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา / นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ภายใต้ชื่องาน “ชมปราสาทอารยธรรมขอม กินข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ซื้อผ้าไทยภูอัคนี นอนหลับฝันดีที่โฮมสเตย์” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและนักเที่ยวเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเข้าชมปราสาทเมืองต่ำ วัฒนธรรมอารยธรรมขอม ซึ่งเป็นต้นเรื่องที่ร้อยเรียงวิธีท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านโคกเมืองโดยสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเมืองต่ำ / ชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ / กระบวนการแปรรูปข้าว/ การทำข้างฮาง/ การฝัดข้าว /การบรรจุภัณฑ์ข้าวเพื่อจำหน่าย/ การหุงข้าวแบบโบราณและชิมความอร่อยจากข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ/ กิจกรรมกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย ผ้าเอกลักษณ์พื้นถิ่น ภูอัคนี /สาธิตการย้อมผ้าจากดินภูเขาไฟ/ กิจกรรมการทอเสื่อลายพื้นบ้าน ลายเอกลักษณ์พื้นถิ่นโดยใช้ต้นกกที่ปลูกเองในหมู่บ้าน/ และนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ทั้งจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง / เยี่ยมชมวิถีโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง ชมกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการประกอบอาหารจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป และบริการนวดแผนไทย

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร วิถีชุมชนยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนาธรรมได้แก่ ปราสาทเมืองต่ำ บาราย กุฎีฤาษีบ้านโคกเมือง บ้านหนองบัวราย อำเภอประโคนชัย/ชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง/วัดเขาปลายบัด/วัดเขาพระอังคาร เหมาะสำหรับการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบกลุ่ม


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประสิทธิ์ ทรงประโคน ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 081-1041467, นางส้มเกลี้ยง สืบวัน ประธานโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง โทรศัพท์ 088-81938840, สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย โทรศัพท์ 044-671443

 

ข้อมูล : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์  @Buriram Lifestyle

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top