Menu

พิธีแถลงข่าวประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ จ.บุรีรัมย์ ปี 2557

วันนี้(21 ตุลาคม 2557) เวลา 14.30 น. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ประธานดำเนินการจัดงานแข่งขันฯ นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก คณะกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาว จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลเจ้าพ่อวังกรูด ริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการทุกภาคส่วนในระด้บจังหวัด อำเภอ อบต. องค์กร ชุมชน พ่อค้าประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 


       งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้จัดขึ้นที่ลำน้ำมูล อำเภอสตึก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 จนถึงปัจจุบัน ในระยะเริ่มแรกของการแข่งขันจะเป็นประเพณีเทศกาลของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งในฤดูน้ำหลาก จะนำเรือซึ่งเป็นพาหนะสัญจรและเป็นพาหนะในการหาปลา มาทำการแข่งขันเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับสายน้ำแห่งวิถีชีวิต และเป็นการบวงสรวงหลวงพ่ออุดม เจ้าพ่อวังกรูดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องริมสองฝั่งลำน้ำมูลนับถือ จนกลายมาเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การแข่งขันเรือยาวในลำน้ำมูล แบ่งออกเป็น 3 ยุค 

       ยุคที่ 1 ยุค "เริ่มแรกหรือก่อตั้ง" เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.2480-2519 เรือที่ใช้แข่งขันเป็นเรือที่ใช้สัญจรไปมา มีการขุดและพัฒนาเรือแข่งขันให้มีความยาวมากขึ้น 

       ยุคที่ 2 ยุค "โลหะ" ประมาณปี พ.ศ.2520 นายสุชาติ รัมมะรัตน์ นายอำเภอสตึก ให้ชาวบ้านต่อเรือโลหะ ฝีพายไม่เกิน 36 คน และในปี พ.ศ.2529 ใช้ชื่อว่าศึกชิงจ้าวยุทธจักรลำน้ำมูล นอกจากประเพณีแข่งขันเรือยาว ดังกล่าวแล้ว ทางคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกคือ การแข่งขันช้างว่ายน้ำ ประกวดกองเชียร์ทีมเรือต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

       และ ยุคที่ 3 ยุค "ปัจจุบัน" ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา มีการเชิญเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย เรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพาย จากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน


       อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในปัจจุบัน เป็นอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุที่หลากหลายที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่เป็นลูกหลานรัชกาลที่ 1  ที่มีชาวเขมรเลอร์ (บน) กูย (อะจีง) ลาวเวียง -ลาวกาว จีนโพ้นทะเล ไทย-โคราช แขก (บังคลาเทศ) ได้เข้ามาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภาร ตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล และได้กลายเป็นคนไทยโดยมีท่านหลวงอุดม เป็นหัวหน้าคณะที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล เป็นหัวหน้าปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฏร จนเป็นที่นับถือ จนถึงวาระที่ท่านเสียชีวิต ศาลหลวงพ่ออุดม ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าพ่อวังกรูด เป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือที่สัญจนผ่านไปมา
 

       พิธีบวงสรวงของชาวเรือและการแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าพ่อวังกรูด ริมฝั่งลำน้ำมูล ประจำปี 2557 เริ่มด้วยการแสดงกันตรึมพื้นเมืองของชาวไทยเขมร ศิลปินพื้นบ้าน จากอ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อวังกรูด หลวงพ่ออุดม พระสงฆ์ให้พร การแสดงรำอัปสรา จากนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ (สังกัดเอกชน) สพป.บร.4 และระบำอัปสรา จากโรงเรียนสตึก (สพม. เขต 32) และกิจกรรมการแสดงยุทธหัตถีของช้างแสนรู้ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (พลายหนุ่มเสก และพลายทองคำ) เป็นอันเสร็จพิธี

       มหกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปี 2557 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 57 - 2 พฤศจิกายน 2557 มีดังนี้

       วันที่ 15 ตุลาคม 2557 การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กันตรึม - ลาวกระทบไม้ - นิทานกล่อมลูก
                                        - รำแม่มด - เอ้ดอกฝ้ายคำ - วงดนตรีจากทหารบกจ.บุรีรัมย์)

      วันที่ 16-18 ตุลาคม 2557 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
      วันที่ 19-20 ตุลาคม 2557 การประกวดเต้น COVER
      วันที่ 21-23 ตุลาคม 2557 การประกวดบทสวดทำนองพื้นบ้านสรภัญญะ
      วันที่ 24 ตุลาคม 2557 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
      วันที่ 25-27 ตุลาคม 2557 ประกวดร้องเพลงวงสตริง รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีและรุ่นประชาชน
      วันที่ 28 ตุลาคม 2557 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (แดง จิตกร)
      วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 การประกวดคนสวยเซราะกราว/คนสวยเซราะแอง
      วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ฉลองสมโภชถ้วยพระราชทานฯ การแสดงของชุมชน หน่วยงาน
      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว/การแข่งขันเรือยาวรอบคัดเลือก/ แข่งขันช้างว่ายน้ำ
     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ชิงชนะเลิศแข่งขันเรือยาว/แข่งขันช้างว่ายน้ำ/พิธีปิด มอบรางวัลแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ/กองเชียร์เรือ

นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ประธานดำเนินการจัดงานแข่งขันฯศาลเจ้าพ่อวังกรูด  ริมฝั่งแม่น้ำมูลอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (ชาวไทย-จีน) หลังใหม่


พิธีบวงสรวงหลวงอุดม-เจ้าพ่อวังกรูด 

นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ประธานดำเนินการจัดงานแข่งขันฯ
นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก

 


การแสดงกันตรึม จากศิลปิน ตำบลเมืองแก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์


การแสดงรำอัปสรา บวงสรวงประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ (สพป.บร.4) ร.ร.เอกชน


การแสดงรำอัปสรา บวงสรวงประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ โรงเรียนสตึก (สพม.32)


การแสดงยุทธหัตถี บวงสรวงประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ "ช้างคู่บ้าน คชสารคู่แผ่นดิน ช้างสร้างเมืองบุรีรัมย์ "
(พลายหนุ่มเสก - พลายทองคำ)
ช้างจากบ้านพิมานโพนเงิน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

แบ่งปัน : [FANPAGE ]  [พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ 2557]
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

การอ้างอิง แชร์ ควรให้เครติดแก่ผู้จัดทำ

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top