Menu

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5

วันนี้(1มีนาคม 2557) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ทั้่ง 5 เขต ประกอบด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และสพม.เขต 32 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ขึ้น ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตุถประสงค์ 1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดบุรีรัมย์  2) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์  อดีตรมว.กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  โดยนายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน มีคุณสมบัติดังนี้
       1. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา
       2.  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา
       3.  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และรักษาการฯ

สถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32)

วันเวลาการแข่งขัน
       1.  กีฬากอล์ฟ /สนุ้กเกอร์ แข่งขันก่อน
       2.  กีฬาอื่น  ๆ (ฟุตบอลชาย/วอลเลย์บอลหญิง/เซปัคตะร้อทีมเดี่ยว (ชาย)/เปตองทีมชุด (ชายและหญิงผสมกัน)

วิธีการจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันแพ้แบบคัดออก

สีประจำทีม
        1. สพป.บุรีรัมย์ เขต   1  สีม่วง
        2.  สพป.บุรีรัมย์ เขต  2  สีชมพู
        3.  สพป.บุรีรัมย์ เขต  3  สีเขียว
        4.  สพป.บุรีรัมย์ เขต  4  สีฟ้า
        5.  สพม. เขต 32    สีแสด

 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

  บรรยากาศของการจัดการแข่งขันในปีนี้มีคณะผู้บริหารมาร่วมน้อยกว่าปีที่แล้ว ในส่วนของพิธีเปิดเลื่อนเวลาไปประมาณ 10.00 น. เนื่องจากความพร้อมและการเดินทางของผู้บริหาร ตลอดจนอากาศร้อนอบอ้าวมาก  ในส่วนของภาคกลางคืน กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มอบธงกีฬาเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

    ท้ายสุด นายธนพล จงปัตนา นายกสมาคมฯ ผู้บริหารสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และคณะกรรมการบริหารงาน ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่การฝึกซ้อมกีฬา ผู้สนับสนุนงบประมาณ และขอขอบคุณ  วิทยาลัยเทคนิคคูเมืิอง โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกซ้อม การจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย...?

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
                             นายกสมาคม : นายธนพล  จงปัตนา
แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม |Facebook|
ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์  สิมสีดา/กอร์ป ตระกูลจันทร์/
แหล่งข้อมูลภาพเพิ่มเติม :  Facebook สำนักงานมัธยมศึกษา บุรีรัมย์/ชูศรี จวงจันทร์/รังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top