Menu

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันนี้(3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.)  นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการขับเคลื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC : Information Technology for Education Center) การจัดกรอบอัตรากำลัง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทำงาน ภารกิจงานที่จะต้องจัดทำแผนงานโครงการ ผู้เข้ารับการประชุมฯในครั้งนี้จำนวน 50 คน

 การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์ สพป.บร.4และประธานชมรมครู ICT เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสารตามแบบฟอร์ม การตกแต่งภาพและการสมัครเป็นสมากชิกเว็บไซต์ ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (http://www.br4.go.th) เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่มงาน เทคนิคการตกแต่งภาพและการเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อสังคมออนไลน์ จะได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของเขตต่อไป...?

 

แบ่งปัน :  [ภาพกิจกรรม Fanpage ชมรมครู ICT]

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top