Menu

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (27 ตุลาคม 2557) เวลา 08.40 น. ณ สนามบินพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธงชัย ลืออดุลย์) ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ับังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน ตำรวจ ทหาร และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

 

กำหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ้งหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
       เวลา 07.00 น. เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระประทุม ไปท่าอากาศยานกองบัญชาการทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
       เวลา 07.30 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
                             -  ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศจัดถวาย) เสด็จฯ ไปท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง
                                อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

                             -  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธงชัย ลืออดุลย์) ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ แม่ทัพภาคที่ 2
                                ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ แม่บ้าน ตำรวจ ทหาร และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

                            - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย) เสด็จฯ ไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
                                โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์)

       เวลา 09.10-21.00 น.
                            - ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และเข้าประทับแรม ณ เรือนรับรอง
                              โครงการชบประทานสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2557
                - ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และเข้าประทับแรม ณ เรือนรับรอง โครงการชบประทานสุรินทร์
                  (อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2557
                - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากโครงการชลประทานสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
                   เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย
นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธงชัย ลืออดุลย์) ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ แม่ทัพภาคที่ 2 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ แม่บ้าน ตำรวจ ทหาร และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย
นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
(ยืนกลาง)

แบ่งปัน : [ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม]  [ข่าวสพฐ.] [ดร.เซราะกราว]

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster 1

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top