Menu

ชาวประถมลุ่มน้ำมูล ร่วมยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.บร.4 คนใหม่

วันนี้(11 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นคราชสีมา เขต 6 เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางจาก อำเภอบัวใหญ่ จ้ังหวัดนครราชสีมา มายังวัดหงษ์ กราบนมัสการพระใหญ่วัดหงษ์ (บ้านศีรษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์)


      จากนั้นผอ.สพป.บร.4 คนใหม่ และคณะเดินทางมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ตั้ง ณ โรงเรียนตงสิริราฏร์อนุสรณ์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 4 รองผอ.สพป.เขต 4 ผอ.กลุ่มงาน /ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล กพท./อ.ก.ค.ศ./ก.ต.ป.น./ ประธานกลุ่มโรงเรียน/สมาคมผู้บริหาร/ชมรมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก/เครือข่ายพัฒนาวิชาการ/ ชมรมครูไอซีที/ กลุ่มโรงเรียนเอกชน/สหกรณ์ออมทรัพย์/แขกผู้มีเกียรติ ณ ลานร่มรื่นหน้าสำนักงานเขตพื้นที่ฯ


      ผอ.สพป.บร.4 ทำพิธีกราบไหว้ศาลพระภูมิ พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในหน้าที่การงาน เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข ปกป้องผองภัย หลังเสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกันแบบบุปเฟ่ต์ (อาหารพื้นบ้านอีสาน)


       ในโอกาสเดียวกัน ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ พ.ต.ท.วรวิทย์ หนูสนั่น ประธาน กพท. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวต้อนรับ ผอ.สพป.บร. เขต 4 คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง มอบของขวัญ ของที่ระลึก ช่อดอกไม้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ ได้พบปะเพื่อนครู แขกผู้มีเกียรติ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่

       "...การมาดำรงตำแหน่งครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน เพราะว่าเคยดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มาเป็นเวลา 2 ปี การทำงานจะประสบผลสำเร็จ ก็ต้องวางแผนร่วมมืออย่างเป็นระบบ ใช้ไอซีที เพื่อประสานงาน ติดต่อ อาทิ Line Facebook และได้กลับมาทำงานในบ้านเก่า (จังหวัดบุรีรัมย์) และยินดีรับฟังความติดเห็น สามารถติดต่อ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา..."

       กิจกรรมต้อนรับผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ เป็นอย่างอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งคณะผู้ต้อนรับและคณะที่มาส่ง ด้วยบรรกาศของชาวประถมลุ่มน้ำมูล....สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 {imageshow sl=17 sc=15 w=860 h=500 /}


แบ่งปัน :  [ภาพกิจกรรม]  [ข่าวสพฐ.]

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ชมรมครูไอซีที

การนำข่าว/ภาพไปใช้ เผยแพร่ควรอ้างอิงและให้เครติดกับชมรมครูไอซีที สพป.บร.4

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top