Menu

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กลุ่มโรงเรียน สตึก 6

กลุ่มโรงเรียน สตึก 6 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีกองลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 10 กอง ผู้กำกับ จำนวน 32 นาย จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งสิ้น 512 นาย ประกอบด้วย
       กองลูกเสือสำรอง
       1. กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ จำนวน 4 หมู่
       2. กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านเสม็ด จำนวน 4 หมู่
       กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
       1. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จำนวน 4 หมู่
       2. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านชุมแสง จำนวน 4 หมู่
       3. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ จำนวน 4 หมู่
       4. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านสระกุด จำนวน 4 หมู่
       5. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย จำนวน 4 หมู่
       6. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านเสม็ด จำนวน 4 หมู่
       7. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านตามา จำนวน 4 หมู่
       8. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านหนองกับ จำนวน 4 หมู่
       9. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 4 หมู่
     10. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน จำนวน 4 หมู่
      กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
       1. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จำนวน 4 หมู่
       2. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านชุมแสง จำนวน 4 หมู่
       3. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ จำนวน 4 หมู่
       4. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านสระกุด จำนวน 4 หมู่

       โดยมี ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี.... นายชวลิต ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง ประธานกลุ่มโรงเรียนกล่าวรายงาน นายอนุชา สีหาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ผู้ควบคุมขบวนสวนสนาม

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.|
แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม|

ข่าว/ภาพ :  มานิต  กีรตินิตยา  เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 6

 

 

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top