Menu

ประชุมเชิงปฏัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ฯ

 

กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2559-2562 ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยองค์คณะบุคคล ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รายละเอียดหนังสือราชการ (3 ฉบับ)   :  http://gg.gg/3vn3x
                                                   :   http://gg.gg/3vn3y
                                                   :  http://gg.gg/3vn41

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top