Menu

โรงเรียนบ้านท่าม่วง..จัดพิธีรับมอบถนนคอนกรีต "ผ้าป่าศิษย์เก่า 79 ปีร่วมใจ"

วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเกียรติเป็นประธานรับมอบ ถนนคอนกรีต "ผ้าป่าศิษย์เก่า 79 ปีร่วมใจ" โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของผู้บริหาร คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน

         การ จัดงานพิธีมอบถนนคอนกรีตในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากการจัดงานผ้าป่าการศึกษา "ศิษย์เก่า 79 ปี ร่วมใจ" ในวันที่  13 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถประสงค์ที่หาทุนสร้างถนนคอนกรีตรอบอาคารเรียน ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 445 เมตร  ผลการดำเนินการได้เงินทุนทั้งสิ้น 740,000 บาท  ส่วนเงินที่เหลือจากการสร้างถนนได้จัดสร้างป้ายนิเทศการศึกษา  ถาดหลุมสำหรับอาหารกลางวัน และการจัดแปลงสวนหย่อมหน้าอาคาร

        พิธี มอบถนนคอนกรีต โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุรศักดิ์ น้อยถนอม ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าม่วงหลังเสร็จพิธี ได้พบปะผู้บริหาร นำโดย นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าม่วง คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษา สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา  อย่างไรก็ตามการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้นั้น ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

 


แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าม่ว
ง  |Google+|

 

ข่าว/ภาพ :  วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์  เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 2

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top