Menu

สภาวัฒนธรรมอำเภอสตึก การแข่งขันการประกอบอาหารจากปลามูล ครั้งที่ 1/2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานสืบสานภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมไทย และงานประเพณีฉลองเจ้าพ่อวังกรูด ประจำปี 2557


       จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน การประกอบอาหารจากปลา ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ หอประชุมอำเภอสตึก นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายประจักษ์ ตั้งอุทัยกุล วัฒนธรรมอำเภอสตึก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีฉลองเจ้าพ่อวังกรูด เสริมสร้างปัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหารที่มีรสชาติ สร้างคุณค่าทางโภชนาการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

       การจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมฉลองเจ้าพ่อวังกรูด ประจำปี 2557 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.บุรีรัมย์ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 ทีมจาก 12 ตำบลมีคนเข้าร่วมกว่า 300คน โดยมีรางวัล ชนะเลิศ 5,000 บาท รองชนเลิศอันดับ 1 จำนวน 3000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ชนะเลิศ คือทีมจากตำบลสตึก รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมตำบลนิคม และรองชนะเลิศอันดับ 2 มีสองทีม คือตำบลทุ่งวัง และตำบลสะแก เป็นการเริ่มต้นการสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่ม คนที่มีความรู้ ภูมิปัญญาความสามารถในด้านวัฒนธรรมปลาลุ่มน้ำมูล
การประกอบอาหารจากปลามี 5 ประเภทดังนี้

            1. ปลาเผา
            2. ต้มยำปลา
            3. หมกปลา
            4. ลาบปลา
            5. ทอดปลา
          (ต้องเป็นปลาจากแม่น้ำมูล/ลำชีและลำตะโคงเท่านั้น) อาทิ ปลาช่อน ปลากราย ปลาเนื้ออ่อน ปลาค้าว ...

สถานที่ หอประชุมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมที่เข้าแข่งขันตัวแทน อบต.ละ 1 ทีม รวม 12 ทีม ได้รับงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์และจัดหาปลาทีมละ 5,000 บาท

 

 

ข่าว/ภาพ :  ศิริพงษ์  สิมสีดา
อ้างอิง :  Facebook ลำตะโคงวันนี้

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top