Menu

อบต.ทุ่งวัง อ.สตึก จัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ประจำปี 2557

 "...ท่ามกลางตอไม้นับแสน ๆ ต้น ค้นพบพระพุทธรูปปางมารวิชัย บนแท่นหินทรายพิงกับต้นมะค่าแต้...ที่ เปล่งแสงประกายเจิดจ้า บนโนนดินสูงของเมืองเก่าสมัยทวาราวดี...เป็นที่มาประวัติของ หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา...ใครที่มาดำรงตำแหน่งในจังหวัด บุรีรัมย์...จะต้องมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล..."

   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่  13-15 เมษายน  2557 พิธีเปิดในวันที่ 13 เม.ย. ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก และคณะผู้ติดตาม

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ได้เห็นความสำคัญแลการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอให้คงอยู่สืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชานในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวัง ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง นำโดยนายพินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูร่วมทำบุญ งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ รดน้ำดำหัว ไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

         กิจกรรมหลักในงานได้แก่ พิธีรำถวายบูชาหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอพิธีอันเชิญเครื่องเซ่นบวงสรวง พิธีสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอและเปลี่ยนผ้าองค์พระ  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ การแสดงบนเวที (เรือมอัปสรา เรือมตรษ กะโน้บติงตอง) สอยดาว รำวงย้อนยุค และชกมวย (ไทย) งานนี้อย่าพลาดกัน...?

 

 

แบ่งปัน :  |เว็บไซต์ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์|  |Facebok โรงเรียนบ้านทุ่งวัง|

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top