Menu

ประเพณีการปล่อยโคมของชาวกูยบ้านแตล

 

  ต.แตล เป้นตำบลหนึ่งในอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในประเพณีวันออกพรรษา หลังจากร่วมกันตักบาตรเทโวเสร็จแล้ว จะมีการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นการปล่อยเคราะห์กรรม และบูชาเทวดาที่อยุ่บนสรวงสวรรค์  แต่โคมลอยชาวกูยหรือส่วยที่นี่ จะมีลักษณะที่ใหญ่เป็นพิเศษและใช้ควันในการให้โคมลอยขึ้นสุ่ฟ้า บางที่เรียกว่า โคมลม  โคมจะทำจากกระดาษว่าว หรือกระดาษแก้ว ก็ได้  ชาวกูย (ส่วย) ตำบลแตล จะจัดให้มีการปล่อยโคมในวันออกพรรษาทุกปี จะมีการประกวดโคม ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม และการทรงตัวเวลาขึ้น มีการร้องรำทำเพลงเชียร์ นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ เพราะการปล่อยโคมในแต่ละครั้งจะต้องใช้คนปล่อยจำนวนมากแบ่งหน้าที่ในแต่ละคน ทุกคนต้องทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ถ้าไม่สามัคคีหรือไม่สัมพันธ์กันทำให้โคมแตกได้  
   
  ข่าว/ภาพ :  ไพศาล  แสงนวล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

 

  

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top