Menu

อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา ร่วมกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ที่เด่นชัด

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อ.ศิริพงษ์  สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ที่เด่นชัดต้นแบบ เครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศุนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

     โดยมีครูบาคำเดื่อง ภาษี ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไท อำเภอแคนดง พ่อผายสร้อยสระกลาง ศูนย์เรียนรู้ อีโต้น้อย อำเภอลำปลายมาศ และ อ.ไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์เรียนรู้บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก ปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ เป็นผู้นำเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์และต้นแบบแต่ละศูนย์เรียนรู้ ที่มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้อย่างเด่นชัดแต่ละศูนย์เรียนรู้มีการนำเสนอองค์ความรู้อย่างหลากหลาย และน่าสนใจเช่น การจัดการพลังงานทางเลือก การจัดการแปลงข้าวอินทรีย์ การจัดการไผ่ทั้งระบบ การปลูกผักหวาน การปลูกกล้วยหอมทองบนพื้นดินอีสาน การจัดการน้ำ การต่อยอดมะนาวกับต้นกระสังการเพาะพันธุ์ปลา การจัดการพื้นที่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชุมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ อีกในคราวต่อไป...?
-------------------------

แบ่งปัน :  |ภาพการอบรม|

ข่าว/ภาพ ศิริพงษ์ สิมสีดา

 

อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้

 

 

อ.ไพรัตน์  ชื่นศรี  ข้าราชการบำนาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเสวนาในครั้งนี้

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top