Menu

นายศักดา จันทร์ฝอย พบพี่น้องเพื่อนครู อ.คูเมือง/อ.แคนดง (อ.มังกร คำสุวรรณ)

29 ตค.2557. นายศักดา จันทร์ฝอย พบพี่น้องเพื่อนครู อ.คูเมือง/อ.แคนดง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน. พอจำได้บ้าง ดังนี้

       1. บริหารจัดการตามแนววิถีพุทธ (กรรมมุาวัตติโลโก) 
       2. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสรื่อม (อปริหานิยธรรม7)
       3. เจ้าหน้าที่ใน สพป.บร 4 จะยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อผู้ที่ไปติดต่อราชการ และมีกาแฟบริการ พะนะ
       4. การแต่งกายในแต่ละวะนดังนี้
              จันทร์ ชุดสีกากี(เครื่องแบบข้าราชการ)
              อังคาร. สีชมพู
              พุธ. กีฬา
              พฤหัสบดี ผ้าไทย / ลูกเสือ / เนตรนารี
             ศุกร์ ชุดสุภาพ
       5. เร่งรัดการศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ o net)
       6. ทุกโรงเรียน ขึ้นป้าย "วันนี้วันพระ". ทุกวันพระ
       7. แถม. ให้ หลักการท่องจำ. "มือเขียน". "ปากพูด"
"ตาดู". "หูฟัง"

 

 

ติดตาม :  Facebook  @มังกร คำสุวรรณ

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top