Menu

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย พบเพื่อนครูทุกโรงเรียนในสังกัด

 

ด้วยผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา  จันทร์ฝอย ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557 มีนโยบายพบเพื่อนครู เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการ โดยกำหนการประชุมข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าประชุมพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตามวันเวลา และสถานที่ ดังนี้

       1. วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ ไชยพจน์ ประชุม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง
       2. วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอสตึก ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก
       3. วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอคูเมืองและอำเภอแคนดง ณ ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

----------------------------------------------

ข้อมูล :  หนังสือราชการจาก E-Office

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top