Menu

ผอ.สพป.บร.4 พบเพื่อนครู อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์และอ.นาโพธิ์ (อ.สุกฤษฎิ์ สอนเพีย)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอพุทไธสง เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งมีข้าราชการครูเข้ารับฟังนโยบายอย่างคับคั่ง และมีการมอบรางวัลโรงเรียนที่จัดประกวด ส้วมสุขสันต์แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดด้วย เป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง

 

 

 

ติดตาม :  Facebook @Sukrit Buriram Phutthaisong

 

 

การค้นหาอัจฉริยะ (Smarts Search Contents)

ข่าวล่าสุด (ทุกหมวดข่าว)

ข่าวยอดนิยม (ทุกหมวดข่าว)

FANPAGE : ICT BURIRAM 4 CLUB

Go to top