อัตลักษณ์ของชมรม

 

อัตลักษณ์ของชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

1.  สัญลักษณ์/โลโก้ 

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5


แบบที่ 6

               

                     ๑.  รูปลายเส้นปราสาทหิน  หมายถึงปราสาทขอม (ในที่นี้หมายถึง ปรางค์กู่สวนแตง ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
                    ๒.   ข้อความ
ICTหมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หมายถึงการนำเอาเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิ.ภาพอย่างสูงสุดทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
                      ๓.  ภาพ บร.4 หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  ที่ออกแบบให้คล้ายกับสัณลักษณ์ของปราสาทหิน ที่มีรูปหัวพญานาค
                      ๔.  ข้อความ ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อยู่ในกรอบล้อมรอบ หมายถึงเจ้าของโลโก้โดยข้อความอยู่ในกรอบยาวโค้งขอขึ้นข้างบน คล้ายกับหางพญานาคที่ร้อยรัดกับภาพต่าง ๆ 

 2.  เสื้อ (แบบที่ 1)