Menu

ข่าวสพป.บุรีรัมย์ เขต 4

      

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพัฒนาผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่  1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งก่อนการประชุมตามวาระ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก สพฐ. ประจำปี 2559 รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practices) " 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนที่ได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับดีเด่น และ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปีการศึกษา 2559 จากนั้น ได้แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 10 คน แล้วเข้าสู่วาระการประชุมซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่

- Smart. Office. Line/face
- การเยี่ยม. รร. เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ
- การย้ายครู. ตามเกณฑ์ใหม่
- การสอบ. ผอเขต /รอง/ศน.   /ผอ/รอง ผอ. รร
- ภาษา English. เน้นท่องศัพท์
- การติว Nt/0net/ ตาม. Test blueprint ป้าย. Cout Down ONET/Nt
- นโยบาย. รมว. ศธ. ตาม line
- ปั่นเพื่อน้องทดสอบระยะทาง.  7 มค.  60
- Minimarathon.  19.  มีนาคม. 60
- การสอบ pre. ONETนำผลไปใช้ เติมเต็มจุดอ่อน
- ธค - มค. เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน
- การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เริ่มเดือนนี้

- แนวทางการจัดงานวันครู ปี 2560
 ฯลฯ

 

เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายศักดา จันทร์ฝอย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่  "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษามหามิ่งมงคล"  ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง  อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง นายประยูร  จันทร์โสดา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนให้การต้อนรับ และ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอคูเมือง โดยมี ว่าที่ พต.สงวน นนท์ธีระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน กม.ศูนย์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท


 

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”