เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายศักดา จันทร์ฝอย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่  "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษามหามิ่งมงคล"  ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง  อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง นายประยูร  จันทร์โสดา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนให้การต้อนรับ และ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอคูเมือง โดยมี ว่าที่ พต.สงวน นนท์ธีระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน กม.ศูนย์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท