วันที่ 5 มกราคม 2560 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพัฒนาผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่  1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งก่อนการประชุมตามวาระ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก สพฐ. ประจำปี 2559 รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practices) " 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนที่ได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับดีเด่น และ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปีการศึกษา 2559 จากนั้น ได้แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 10 คน แล้วเข้าสู่วาระการประชุมซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่

- Smart. Office. Line/face
- การเยี่ยม. รร. เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ
- การย้ายครู. ตามเกณฑ์ใหม่
- การสอบ. ผอเขต /รอง/ศน.   /ผอ/รอง ผอ. รร
- ภาษา English. เน้นท่องศัพท์
- การติว Nt/0net/ ตาม. Test blueprint ป้าย. Cout Down ONET/Nt
- นโยบาย. รมว. ศธ. ตาม line
- ปั่นเพื่อน้องทดสอบระยะทาง.  7 มค.  60
- Minimarathon.  19.  มีนาคม. 60
- การสอบ pre. ONETนำผลไปใช้ เติมเต็มจุดอ่อน
- ธค - มค. เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน
- การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เริ่มเดือนนี้

- แนวทางการจัดงานวันครู ปี 2560
 ฯลฯ