Menu

 

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในเขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดอมราวาส บ้านบง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะสงฆ์ ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2560"

 

ทั้งนี้เป็นแนวคิดนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้เชิญชวนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการสะสมบุญบารมีและน้อมนำกิจกรรมทางศาสนา สู่กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน อันเป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ตามแนวอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งครูควรประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ และต่อสังคม สืบไป

 

ข่าว/ภาพ :  นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์
แหล่งข้อมูล @ประถมศึกษา บุรีรัมย์เขตสี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”