Menu

 

 

มรภ.บุรีรัมย์ เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 4 และงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 กว่า 12 ประเทศ เพื่อเป็นการสืบสานเผยแพร่ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

วันนี้ (22ก.ย.59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 4 และงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 " เพื่อเป็นการบูรณาการพันธกิจทั้ง 6 ประการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2559 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภายในงานการจัดสัมมนาทางวิชาการ บทบาทของสถาบัน อุดมศึกษาต่อการเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต เพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน ,การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ,กิจกรรมเยือนแผ่นดินปราชญ์ ,การประกวดอาเซียน ดรามา คอนเทสท์ ,การแสดงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมนานาชาติจาก 12 ประเทศ และสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย,การแสดงศิลปะการเพ้นท์ผ้าไหม จากดีไซด์เนอร์รับดับโลก ,การประกวดร้องเพลง ,ประชันเพลง, การประกวดประเพณีวัฒนธรรมอีสานใต้ ,การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

รศ.มาลิณี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราภัฎบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุม รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มรดกวัฒนธรรมไทย ทรงเป็นแบบอย่างและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้มีการสืบสานและเผยแพร่ทั้งในประเทศและในระดับสากล

รศ.มาลิณี กล่าวอีกว่า เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวตลอดทั้ง 5 วัน ผู้ที่ร่วมงานจะได้ความรู้ และประสบการณ์ชีวิตโดยตรงจากปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังได้ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ จากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะศิลปะการแสดงของแต่ละประเทศ ที่มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวของประเทศนั้นๆซึ่งจะได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

ข้อมูล :  @ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
               22 กันยายน เวลา 14:43 น.

 
     
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”