Menu
 

วันนี้(26 สิงหาคม2559) ชมรมลูกจ้างอำเภอสตึก สพป.บุรีรัมย์ จัดแสดงมุทิตาจิตให้กับลูกจ้างที่เกษึยณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน  2 รายคือ นายบุญตา  ตีประเคน นักการ โรงเรียนบ้านคูขาดและนายสี  ไชยฉลาด นักการโรงเรียนบ้านขาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของผอ.นุกูล  เวศสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด

       ก่อนเริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ  นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนายสุรัตน์  เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารง่านบุคคล ได้พูดคุยพบปะกับกลุ่มลูกจ้าง (ประจำ-ชั่วคราว) เพื่อชี้แจง ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานลูกจ้าง ตลอดจน การขับเคลื่อนยกระดับการบริหารจัดการ ของกลุ่มลูกจ้างในการเลือกคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ และการศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

       ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ และ ผอ.นุกูล เวศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับลูกจ้างประจำที่สามารถนำไปประยุกต์และดัดแปลงในสถานศึกษาต่อไป

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ : นายทองคำ  จารุวงศ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”