Menu
 

วันที่ 9-10 กันยายน 2559 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำคณะลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) ในสังกัด จำนวน 58 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ณ จังหวัดระยอง โดยได้เดินทางไปสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทิม “วัดละหารไร่” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งในจังหวัดระยอง นมัสการ “หลวงปู่ทิม อิสริโก”(พระครูภาวนาภิรัติ)เกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองระยอง ถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานกว่า 40 ปี (16 ตุลาคม 2518) แต่พลังแห่งความศรัทธายังคงหลั่งไหลไม่ขาดสาย แม้กาลเวลาจะผันผ่านไปนานแล้วก็ตาม

ในตอนเย็นเป็นกิจกรรมการแสดงมุฑิตาคารวะ ให้ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2559 จำนวน 8 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่สำคัณต่องานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างดียิ่ง เป็นภาพแห่่งความประทับใจและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกจ้างประจำทุกคนอย่างมาก

ข่าว/ภาพ :  นิรัญ ขุมทอง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”