Menu
 

  วันนี้(27 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าสตึกพัฒนา (ธรรมยุต) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีกำหนดพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมยาม กำหนด 100 วัน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอ ได้มีส่วนร่วมในพระพราชพิธีดังกล่าว จัดพิธีสวดอภิธรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาตามความเหมาะสม

ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในพิธีดังกล่าว อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังรายละเอียดดังนี้

เวลา 14.45 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีศาลาวัดวัดป่าสตึกพัฒนา ประธานในพิธี (นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก) เดินทางถึง /จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (โต๊ะหมู่บูชา) จุดบูชาเครื่องทองน้อย/ กราบถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์
       -เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล (ศาสนพิธีกร พ.ต.ท.นิลกาฬ พรศักดิ์ รอง ผกก.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์) , พระสงฆ์ให้ศีล /จ้าหน้าที่อาราธนาธรรม, พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา
       - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรอบโยง และลาดผ้าภูษาโยง /ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล
       - พระสงฆ์สดับปกรณ์ (พิจารณาผ้าบังสุกุล) /
       - ประธานในพิธีจุดธูปเทียน หน้าตู้พระอภิธรรม, พระสงฆ์ 4 รูป สวดอภิธรรม
       - เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม/ (พระครูพัฒนากิจไพศาล เทศนา)
       - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรอบโยง/ผ้าภูษาโยง, ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ (พิจารณาผ้าบังสุกุล) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
       - ประธานในพิธีและเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม (นายอำเภอสตึก-กิ่งกาชาดอำเภอสตึก) พระสงฆ์อนุโมทนา, ประธานในพิธีกรวดน้ำ
       - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา, กราบลาพระสงฆ์, กราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา, เสร็จพิธี

หมายเหตุ : การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว ประด้บแขนไว้ทุกข์ (ด้านซ้ายเหนือข้อศอก) สำหรับประชาชนทั่วไปให้แต่งกายไว้ทุกข์

 

-------------------------------
ลิงก์ : https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_Q1NSU2NSQlNXTUU
่าว สพฐ. : http://www.obec.go.th/news/75315

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง ประชาสัมพันธ์/พิธีกร

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”